Privacy


Hoe gaat Bergtoppers om met mijn persoonlijke gegevens?

Vertrouwelijk
Wij respecteren de privacy van haar bezoekers op de site. We dragen er zorg voor dat alle informatie die je aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij delen geen informatie met derden.

Bezoeken website
Je kunt Bergtopper.nl bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of welke informatie dan ook over jezelf te verschaffen. Bij een aanvraag of een vraag via een contactformulier vragen we om een email adres, je naam, je telefoonnummer etc.

Hoe gebruiken we informatie?
Bergtoppers stelt deze gegevens nooit zonder jouw toestemming beschikbaar aan derden, behalve:
•    als Bergtoppers hier wettelijk toe verplicht wordt
•    als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de Bergtoppers diensten of om de rechten van Bergtoppers te beschermen.
Indien dit leidt tot een boeking worden de gegevens bewaart (naam email en factuur gegevens).

Gebruik van cookies
Indien een bezoeker binnenkomt via de site van de Wandelwaaier wordt er een cookie aangemaakt. Indien dit leidt tot een boeking vindt er een verrekening plaats met de Wandelwaaier. De Wandelwaaier is een affiliate site.
Bergtoppers maak geen andere cookies aan.

Bescherming van gegevens
Wij doen er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

Verzamelen van data
Wij bewaren voor maximaal 5 jaar de gegevens van klanten die bij Bergtoppers geboekt hebben. Op basis hiervan wordt er jaarlijks een nieuwjaarskaart gestuurd.
Ook is het nu mogelijk om mensen een korting te geven indien ze eerder geboekt hebben.

Verwijzingen naar derden
Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Bergtoppers draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacy verklaring heeft géén betrekking op andere websites of bronnen.